In and out of focus

Maxim Wakultschik

In de expositie “In and out of focus” van Maxim Wakultschik gaan zijn verschillende series met elkaar in dialoog. De kunstwerken dagen de eerder verworven oordelen over de traditionele schilderkunst uit door het analoog weergeven van het bekende onderwerp, het portret.

Bij elke nieuwe kijker bieden de werken een geheel nieuwe formatie van geometrische vormen aan, die elk een illusie van samenhangende energie creëren. Wakultschik fragmenteert actief het menselijk aangezicht en daagt kijkers uit om na te denken over hoe het samenspel van kleur, ruimte en vorm een compleet beeld weergeven en hoe men zelf de ruimte tussen de regels opvult.

Het verleggen van de focus tussen het materiaal en de afbeelding is de kern van het werk van Wakultschik. Elk individu wordt bij nadere inspectie gereduceerd tot een aantal houten blokken of stokjes. 3 nov - 20 dec

Kleine Berg 

COVA art gallery

 
 
 
 
E-mailen